Polecamy:
Szkolenia z perswazji:
sztuka perswazji
Szkoła angielskiego:
egzaminy gimnazjalne korepetycje
Strony www:
Projektowanie stron www
2008.12.14
PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PODCZAS ICH POBYTU W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 52 KUBUSIA PUCHATKA W BIAŁYMSTOKU 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody...
Zapraszamy do odciśnięcia swojego śladu w naszej Ksiedze Gości...


Publikacje nayczycieliDZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE - MIĘDZYPRZEDSZKOLNE KONKURSY PLASTYCZNE

dodano: 2008.03.07

Popularyzację postaw ekologicznych rozpoczęłyśmy kilka lat temu . Szerzej jednak postanowiłyśmy zając się tym tematem w roku 2004. Głównym celem naszych działań było budowanie więzi dziecka z otaczającą przyrodą, uwrażliwienie na jej piękno, oraz wyrobienie poczucia odpowiedzialności za nią. Istotne było również, aby uzyskać odpowiedni odzew społeczny, a więc postrzeganie naszego przedszkola jako miejsca, gdzie wszechstronnie rozwijana jest osobowość dziecka poprzez kontakt z naturą, twórczą aktywnością i gdzie odbywają się ciekawe spotkania z przyrodą i sztuką.
Jedną z form tych działań było coroczne organizowanie konkursów plastycznych o tematyce ekologicznej.. Hasłem konkursów było:
- I edycja - ZOSTAŃ PRZYJACIELEM ZIEMI #8211 SPRZĄTAJ Z NAMI 2003 r.
- II edycja - EUROPA Z EKO- PRZEDSZKOLAKIEM 2004 r
- III edycja - MAŁY PRZEDSZKOLAK EKOLOGIEM 2005 r.
Zredagowane przez nas cele dotyczyły głównie promowania podstawowych zasad postępowania ekologicznego, oraz uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody podczas działalności plastycznej.
Do udziału w konkursach zaproszone zostały dzieci ze wszystkich białostockich przedszkoli, a do oceny prac konkursowych goście: p. Bożenna Matuszelańska przedstawicielka MDK , p. Grzegorz Bagieński dyrektor d/s marketingu w MPO, Wioletta Buzun przedstawicielka Książnicy Podlaskiej oraz rodzice plastycy z Rady Rodziców.
Gazeta Współczesna objęła nas patronatem medialnym. Na jej łamach zamieszczone były informacje o konkursach jak i relacja z uroczystości wręczenia nagród.

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów plastycznych wymagało od nas podejmowania następujących działań:
-zaplanowanie tematyki, która byłaby atrakcyjna dzieciom .
-pozyskanie sponsorów na pokrycie kosztów związanych z organizacją konkursu nagrody.
-wykonanie plakatów, ogłoszeń, regulaminów i wysłanie ich do przedszkoli
-zaprojektowanie i wykonanie dyplomów
- przygotowanie scenografii nawiązującej do tematyki konkursu
- stworzenie galerii prac dziecięcych
- przeprowadzenie konkursu
- podsumowanie, przeanalizowanie, co się udało, a nad czym trzeba jeszcze popracować

Na konkurs wpływało corocznie wiele prac 116, 68, 253 , spośród których komisja konkursowa nagradzała 30 prac w kategoriach: nagrodzeni i wyróżnieni. Dzięki pozyskanym sponsorom #8211 MPO Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe, Vega Meble PPHU, Gazeta Współczesna zakupiłyśmy ciekawe nagrody: albumy i książki przyrodnicze, puzzle, notesy, długopisy i słodycze.
Rodzice i pracownicy przedszkola mieli zawsze możliwość obejrzenia wystawy prac nagrodzonych przez jury, poznania nowych technik plastycznych, oraz zapoznanie się z listą laureatów w nich uczestniczących.
Podsumowaniem działań prozdrowotnych i proekologicznych w przedszkolu był zorganizowany i zaprezentowany przez dzieci pokaz mody ekologicznej, który wzbudził ogromny aplauz zgromadzonej publiczności na uroczystej gali wręczenia nagród w konkursie. Pokaz mody odbył się również w klubie ,,Zachęta#8221 z okazji zorganizowania, pod patronatem MPO, wystawy prac konkursowych. Transmisję z tej uroczystości nadała lokalna telewizja i radio Białystok.

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów plastycznych uczyniło naszą pracę bardziej ciekawą i efektywną w dążeniu do realizacji celu, jakim było promowanie postaw ekologicznych przez sztukę. Chciałyśmy wzbudzić zainteresowanie sprawami ważnymi poprzez zabawę. Ogromne zainteresowanie konkursami i nadesłane prace przedszkolaków przekonały nas o osiągnięciu zamierzonych celów.
Był to również sprawdzian umiejętności organizatorskich. Przeprowadzenie coroczne konkursów wymagało konsekwencji i poszukiwania ciekawych form nadawanych imprezie oraz nowych technik wyrazu plastycznego.
Konkursy plastyczne zostały bardzo pozytywnie ocenione przez zapraszanych gości. Zwracano uwagę na estetyczną i pomysłową scenografię, oraz wspaniałą atmosferę stworzoną w czasie uroczystości podsumowującej.

mgr Małgorzata Fiedosiewicz
mgr Grażyna Toczydłowska

Autor: grażka

strona: 1 2 3
Gości on-line: 1 Odwiedziło nas: ctctctctctct gości
Copyright © 2006-2011 Archiwalna strona PS nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku