Polecamy:
Szkolenia z perswazji:
sztuka perswazji
Szkoła angielskiego:
egzaminy gimnazjalne korepetycje
Strony www:
Projektowanie stron www
Zapraszamy do odciśnięcia swojego śladu w naszej Ksiedze Gości...Terapia sztuką - jako dyscyplina ma swój początek w psychoanalizie; nosi nazwę arteterapia - pochodzi od słów: ars -sztuka i therapeuein - leczenie.

Cele programowe:
  • Kształtowanie osobowości dziecka
  • Przygotowanie dziecka nadpobudliwego do życia w grupie; wyciszenie organizmu przez stosowanie zabaw ruchowych i ćwiczeń oraz działalności plastycznej
  • Odkrywanie nowych możliwości i osiąganie zmian w zachowaniu
Struktura zajęć:

Każde spotkanie na zajęciach ma zbliżoną strukturę. Zajęcia rozpoczynamy od wprowadzenia, od aktywności sprzyjających zrelaksowaniu i powstawaniu poczucia bezpieczeństwa.
Następnie proponujemy różne aktywności ruchowe, którym może towarzyszyć muzyka i śpiew. Zajęcia prowadzone są z niewielką grupą - 7 dzieci. Pod koniec zajęć omawiamy swoje dzieła i przebieg prac z nim związanych. Zachęcam dzieci do opowiedzenia o tym czego się dowiedziały i nauczyły podczas wspólnej zabawy, co im się szczególnie podobało, a co nie podobało.

Rodzaje działalności plastycznej stosowane na zajęciach:
  • Rysowanie ołówkiem, kredkami
  • Rysowanie na podkładzie tworzywa sypkiego
  • Malowanie farbami
  • Lepienie z plasteliny, gliny
Gości on-line: 2 Odwiedziło nas: ctctctctctct gości
Copyright © 2006-2011 Archiwalna strona PS nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku